Čelična bravarija

Čelik je u današnje vrijeme najvažniji tehnološki i konstrukcijski materijal, koji se odlikuje velikom čvrstoćom, tvrdoćom, žilavošću, mogućnošću lijevanja i mehaničke obrade, te velikom elastičnošću. Čelik je omiljen ne samo zbog svojih mehaničkih karakteristika, nego i zbog dobre obradivosti svim tehnološkim postupcima (mehaničkim, toplinskim i postupcima sastavljanja), te niske cijene.

Čeličnu bravariju izrađujemo po narudžbi, u što spadaju čelična vrata, stepenice, ograde, nadstrešnice i ostale čelične konstrukcije.

Čelična vrata

Čelične stepenice

Čelične ograde

Čelične konstrukcije